กิน อยู่ รักษ์ ป่า (Living in the Forest: Knowledge and Practices of Karen Community in Northern Thailand)

11 พฤษภาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

วิดีทัศน์แสดงวิถีชาวบ้านห้วยหินลาดในเกี่ยวการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนในปัจจุบันภายใต้ผลผลิตสำคัญ 3 อย่าง คือ ชาป่า(ชาอินทรีย์) น้ำผึ้ง และหน่อไม้
.
ส่วนหนึ่งของโครงการ Living with and in the Forest: Knowledge and Practices of Karen in Northern Thailand ภายใต้ชุดโครงการ Humanities Across Borders: Asia to Africa สนับสนุนโดย International Institute for Asian Studies (IIAS) และ The Andrew W.Mellon Foundation
.
ร่วมผลิตโดยศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับเยาวชนและผู้อาวุโสชุมชนห้วยหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย


แกลลอรี่