เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Advanced EndNote20 พัฒนาทักษะการจัดการเอกสารอ้างอิงขั้นสูง"

30 เมษายน 2564

สำนักหอสมุด

      สำนักหอสมุดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Advanced EndNote20 พัฒนาทักษะการจัดการเอกสารอ้างอิงขั้นสูง" วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร หัวหน้าแผนกสนับสนุนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊คส์ โปรโมชั่น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom
      โอกาสนี้ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนร่วมฝึกอบรมได้ฟรี ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ได้ที่ https://cmu.to/en2012052021 สอบถามเพิ่มเติม งานส่งเสริมการเรียนรู้ โทร. 0 5394 4553

แกลลอรี่