ผู้บริหารร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2565 (ครอบรอบ 58 ปี)

31 มีนาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายมาตรฐาน และคณภาพห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2565 (ครอบรอบ 58 ปี) ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
แกลลอรี่