อาจารย์ อก.มช. รับประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น สวก.

9 ตุลาคม 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ ระวียัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น พร้อมร่วมรับประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ในงานประชุมวิชาการ สวก. ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “Beyond Disruptive Technology จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยการเกษตร” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและความรู้ด้านการเกษตรที่ สวก. ให้การสนับสนุนทุนวิจัย รวมถึงเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการเกษตร โดยมีผู้ร่วมการประชุมฯ จำนวน 1,400 คน  เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 


รูปภาพเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

แกลลอรี่