รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

19 ตุลาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.nurse.cmu.ac.th (ข่าวรับสมัคร/ประกาศผล) และยื่นใบสมัครที่หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือส่งเอกสารผ่านทาง email: hr.nursecmu@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

แกลลอรี่