มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในวาระจัดงานครบรอบ 55 ปี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสังคมศาสตร์

วันที่ 28 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ภาควิชาสังคมวิทยาฯ ได้มีโอกาสต้อนรับ

คุณ ปิติกาญจน์ สิทธิเดช (ศิษย์เก่า รุ่น 19)
อดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

และคุณ ธนาภรณ์ พรหมสุวรรณ (ศิษย์เก่ารุ่น 20) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ซึ่งได้มาเยี่ยมชมภาควิชา และพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานและการเตรียมตัวฝึกงานในพื้นที่ หน่วยงานองค์กรต่างๆ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 (วิชา 159481) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร จามะรี เชียงทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ปุวรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร วสันต์ ปัญญาแก้ว หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาฯ ให้การต้อนรับ

พร้อมกันนี้ภาควิชาจึงได้ถือโอกาสมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ที่ทั้ง 2 ท่านได้รับในวาระจัดงานครบรอบ 55 ปี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/soanthrocmu/
แกลลอรี่