นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ คว้ารางวัลชนะเลิศ The best of the best in Asia “Asia star packaging award 2020” จากเวทีประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย ของ The Asian Pakaging Federation

25 มกราคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวอังค์วรา มูลใหม่ และนางสาวสุธิดา ประทุมรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ The best of the best in Asia “Asia star packaging award 2020” จากเวทีประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย ของ The Asian Pakaging Federation

จากผลงาน หลิมมี่ฟิชชี่ (Limmy Fishy) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการออกแบบ

กว่าจะมาเป็นหลิมมี่ฟิชชี่ (Limmy Fishy) ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ The best of the best in Asia “Asia star packaging award 2020”

https://www.facebook.com/cmutoday/videos/506717223648785


#Asiastar2020Winner
#สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
#ผู้นำนวัตกรรมด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์และการออกแบบล้ำสมัย

แกลลอรี่