คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

25 กุมภาพันธ์ 2563

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม HB7801 ชั้น 8 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ รัตนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ

ข้อมูลโดย : http://www.human.cmu.ac.th/index.php?page=news_detail.php&&news_id=67d16d00201083a2b118dd5128dd6f59
แกลลอรี่