คุณอมรรัตน์ ขัติยศ หัวหน้างานงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กีฬาแอโรบิกดานซ์ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39

8 มิถุนายน 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ
.
คุณอมรรัตน์ ขัติยศ
หัวหน้างานงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
.
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กีฬาแอโรบิกดานซ์ ประเภททีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุ 36 - 44 ปี 
ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 “The Happiness Games เกมส์แห่งความสุข”
ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ที่มา : https://www.facebook.com/veterinarycmu/photos/a.178479626349128/1324821685048244/ 

แกลลอรี่