อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล จำกัด เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนปลอดฝุ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 เมษายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล จำกัด พร้อมคณะทำงาน ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนปลอดฝุ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานของ ศูนย์วิจัยลดความเหลื่อมล้ำเพื่อสร้างโอกาสทางสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยห้องเรียนปลอดฝุ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถือเป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการปลอดฝุ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บริษัท พลังงานนครพิงค์ จำกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคารปฏิบัติการเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร ลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ทำให้พื้นที่ห้องปฏิบัติการออกแบบของนักศึกษามีคุณภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมการเรียนตลอดทั้งปี

แกลลอรี่