อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับอนุสิทธิบัตร

27 พฤษภาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ได้รับอนุสิทธิบัตรเรื่อง "เครื่องสกัดแคโรทีนอยด์จากน้ำมันปาล์มดิบระดับกึ่งอุตสาหกรรม" ซึ่งดำเนินการยื่นแจ้งจดในนามสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกให้ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 จากผลงานโครงการวิจัย การสร้างเครื่องต้นแบบระดับโรงงานเพื่อผลิตแคโรทีนอยด์เข้มข้นจากน้ำมันปาล์มดิบ” ได้รับอนุมัติทุนวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
แกลลอรี่