บริการพื้นที่อากาศสะอาด (Clean Air Room) ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5

21 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาเข้าใช้บริการพื้นที่อากาศสะอาด (Clean Air Room) ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 ที่นักศึกษาสามารถเข้ามานั่งอ่านหนังสือ ค้นคว้าข้อมูล ทำงานกลุ่ม หรือนั่งพักระหว่างรอเข้าห้องเรียน โดยเป็นห้องระบบปิด ที่มีเครื่องฟอกอากาศในทุกจุด และมีที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย สามารถรองรับนักศึกษาได้มากกว่า 80 ที่นั่ง
  1. ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1
  2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริเวณชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ
ขอเชิญนักศึกษาเข้าใช้บริการได้ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
แกลลอรี่