ผู้บริหารร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 19

11 มกราคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 19 (บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 55) ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 ณ ไร่ฟอร์ด มหาวิยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่