ตารางเวลาให้บริการรถไฟฟ้าและรถตู้ขนส่งมวลชน มช. ประจำเดือน ตุลาคม 2564

1 ตุลาคม 2564

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางเวลาให้บริการรถไฟฟ้าและรถตู้ขนส่งมวลชน มช. ประจำเดือน ตุลาคม 2564
แกลลอรี่