กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสล่าสร้างสถาปัตยกรรม "วัด" ล้านนา

7 เมษายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ. กวิน ว่องวิกย์การ หัวหน้าศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสล่าสร้างสถาปัตยกรรม "วัด" ล้านนา โดยมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ไม้มอก : สัดส่วนวิหารล้านนา" โดย คุณธวัชชัย ทำทอง (อาจารย์แจ็ค, สล่าแจ็ค) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานแกะสลักไม้ในวิหารล้านนา" และ "งานปูนปั้นในวิหารล้านนา" โดย คุณเบญจมิน สุตา (สล่าพ่อหนานมีน) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของสล่าสร้างวัดล้านนา 4 จังหวัด ตามยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลด้านนวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 18.00 น.
แกลลอรี่