กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดใหญ่จอมปราสาท อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

27 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย รักษาการเแทนคณบดี ได้ดำเนินกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดใหญ่จอมปราสาท อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธได้ถือปฏิบัติกันต่อไป เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ให้แก่บุคลากร
แกลลอรี่