ภาควิชาคณิตศาสตร์ วิทย์ มช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TJCDCGGG2020+1

24 สิงหาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 23rd Thailand-Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games (TJCDCGGG2020+1) ในระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านเรขาคณิตวิยุต เรขาคณิตเชิงคำนวณ ทฤษฎีกราฟ เกม และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.math.science.cmu.ac.th/tjcdcggg/register.php ได้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบราชการ และสามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ผ่านทางเว็บไซต์ของงานประชุม
http://www.math.science.cmu.ac.th/tjcdcggg

<><><><><><><<><>


The series of the Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games (JCDCG3) has been held annually since 1997. It is time to continue the conference by 100% online format this year, organized by Chiang Mai University, Thailand.

This year, the conference is in the name "The 23rd Thailand-Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games (TJCDCGGG2020+1)". The conference date is September 3 - 5, 2021. The registration for participating in the event will be opened until August 30, 2021. Please follow the instruction from the website http://www.math.science.cmu.ac.th/tjcdcggg/register.php.

Additional Information can be found on the conference website: http://www.math.science.cmu.ac.th/tjcdcggg

แกลลอรี่