คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมรวมบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 ในวาระที่ ศ.นสพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ดำรงคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบ 3 เดือน

23 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมรวมบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 ในวาระที่ ศ.นสพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ดำรงคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานการดำเนินงานช่วงสามเดือนที่ผ่านมา รวมถึงเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ต่อไป โดยคณาจารย์ และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่