นักศึกษา CMUBS คว้ารางวัลระดับประเทศ The 1st Asian International Student Competition 2021 และเป็นหนึ่งในผู้แทนไปแข่งระดับ Asean

19 สิงหาคม 2564

คณะบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับทีม Skultip นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUBS) ที่ชนะการแข่งขันระดับประเทศ (Business-Management Track) จากโครงการ The 1st Asian International Student Competition 2021 ภายใต้หัวข้อ “Entrepreneurship Opportunities and Challenges in COVID-19 ERA” เป็นหนึ่งในทีมตัวแทนนักศึกษาจากประเทศไทยที่ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันในระดับ Asean ต่อไป

ทีม Skultip ประกอบด้วย
1. นางสาวสกุลทิพย์ จิตต์สุพร ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
2. นางสาวสกุลกานต์ สิทธิวัย ภาควิชาการบัญชี
3. นายนพดล คงสถาน ภาควิชาการตลาด
4. นายนฤสรรณ์ กุณฑลบุตร ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

โครงการ The 1st Asian International Student Competition 2021 เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีกำหนดการประกาศผลรอบที่ 1 ระดับประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564 และตัวแทนระดับประเทศของแต่ละประเทศจะร่วมแข่งขันรอบที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 เพื่อหาผู้ชนะเลิศระดับ Asean ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลและประกาศผลการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564
ข้อมูลโดย : https://www.ba.cmu.ac.th/th/cmubs08032564
แกลลอรี่