พิธีเปิดประชุมวิชาการนานาชาติ “พม่าศึกษา” ครั้งที่ 3 (ICBMS 3)

5 มีนาคม 2564

คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) คณะสังคมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “พม่าศึกษา” ครั้งที่ 3 (ICBMS 3) ในหัวข้อ “Myanmar/Burma in the Changing Southeast Asian Context ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2564 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้ง และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Professor Dr. Thein Win, Acting Rector of University of Mandalay and Director General, Department of Higher Education, Ministry of Education ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุม นอกจานี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย Asian Peace Reconciliation Council (APRC) เป็นองค์ปาฐกแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Economic Development and Myanmar in the New Geopolitical Landscape"
ติดตามข่าวสารและชมการถ่ายทอดสดการประชุม ได้ที่
เว็บไซต์ : https://icbms3.app-mice.com/lobby
เพจเฟซบุ๊ค : https://www.facebook.com/burmaconference/
ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
แกลลอรี่