คณบดีวิศวฯ มช. เป็นประธานเปิดงานรับน้องขันโตก สร้างขวัญ และกำลังใจ ตามประเพณีล้านนาด้วยวิถีใหม่

29 กันยายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธานเปิดงานรับน้องขันโตก อันเป็นประเพณีหนี่งของล้านนา เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจ แก่นักศึกษาชั้นที่ 1 ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีใหม่หมู่นักศึกษาวิศวฯ มช. ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Zoom ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม 3 ชั้น เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 17.40 – 20.35 น. ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=26760
แกลลอรี่