บริษัท แรพพอท จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณปิยะมาศ คงถึง นักวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณชนาเนตร วีรชาติ ตัวแทนฝ่ายขาย บริษัท แรพพอท จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมแนะนำข้อมูลเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฎิบัติการที่ได้รับการพัฒนาทางเทคโนโลยี ให้สามารถสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566
แกลลอรี่