พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองเทศกาล (Chiang Mai Festival City)

7 กรกฎาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สุกรี เกษรเกศรา คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ และผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองเทศกาล (Chiang Mai Festival City) เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง VDO Wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โดยมีผู้ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน จากทั้ง 3 หน่วยงาน ดังนี้
ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.วีระพันธ์ จันทร์หอม รองคณบดีคณะวิจิตรศิลป์
ผศ.ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

แกลลอรี่