คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

18 มีนาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณบุษยมาลี ธีรัทธานนท์ ผู้แทนของคุณบุษบา ธีรัทธานนท์ ภรรยาของอาจารย์เลี่ยม ธีรัทธานนท์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวัน 18 มีนาคม 2565 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่