กิจกรรม Vet Camp Series for Kids: Night at The Museum#1,2

8 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Vet Camp Series for Kids: Night at The Museum ครั้งที่ 1 รอบที่ 1และ 2 เพื่อส่งเสริมและเปืดประสบการณ์ให้กับ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้สังคมที่กว้างขึ้นมากกว่าในโรงเรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเป็นนักสำรวจตัวน้อยตะลุยขุดหาโครงกระดูกที่ซ่อนอยู่ ณ จุดต่าง ๆ ต่อด้วยกิจกรรมเดินทางสำรวจชีวิตสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษหลากหลายสายพันธุ์ยามค่ำคืน และกิจกรรมท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ยามค่ำคืน ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565
แกลลอรี่