คณะวิทยาศาสตร์เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน 1/2566

22 กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิทยาศาสตร์

        คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน 1/2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์  

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านทักษะต่างๆ ก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ ความคาดหวังจากสถานประกอบการต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยเจ้าหน้าที่ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด การเสวนา หัวข้อ เล่าประสบการณ์สหกิจศึกษาจากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้อง โดยศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ และการบรรยาย หัวข้อ การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ โดยอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แกลลอรี่