คณบดีให้การต้อนรับ Professor Nonaka Nariaka, PhD และ Dr.Hayashi Naoki (นักศึกษาปริญญาเอก) จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยียมเยือน ติดตามการดำเนินโครงการวิจัยร่วม พร้อมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน

1 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำตัวแทนผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Professor Nonaka Nariaka, PhD และ Dr.Hayashi Naoki (นักศึกษาปริญญาเอก) จาก Faculty of Veterinary Medicine, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยียมเยือน ติดตามการดำเนินโครงการวิจัยร่วม "Construction of genome database and development of multi-diagnostic system for strongyle nematodes of bovine species in Thailand" ภายใต้ SATREPS Project ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Japan Science and Technology Agency (JST) and Japan International Cooperation Agency (JICA) พร้อมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่