ถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 มกราคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมบันทึกภาพหมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 ณ สแตนด์ที่ 3 แปลงทดลองไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่