ชาวคณะวิทยาศาสตร์ร่วมแบ่งปันน้ำใจบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

25 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

      เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ บริเวณโถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในการร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งนี้
แกลลอรี่