เรียนรู้หลากหลายไปกับ CMU School of Lifelong Education โอกาสทางการศึกษาที่ใครก็เรียนมช.ได้

15 มกราคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CMU School of Lifelong Education จัดตั้งขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ “ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมนำไปสู่สังคมสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี มีผู้เรียนในระบบมากกว่า 10,000 คน และหลักสูตรให้เลือกเรียนมากกว่า 300 หลักสูตรจากหลากหลายคณะ/วิทยาลัย/สถาบันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ทั้งในปี 2564 ผุดโครงการ “มีดี” ที่ต่างวัย ส่งเสริมคนสองช่วงวัยคือวัยรุ่นและผู้สูงวัย นำงานอดิเรกมาสร้างเป็นรายได้พร้อมทั้งเรียนรู้การสร้างผลิตภัณฑ์และแนวปฏิบัติเชิงธุรกิจ สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืน


ภายหลังจากการเปิดตัวโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ในเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา มีหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ในมช.หลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนร่วมที่เป็นการเรียนร่วมชั้นเรียนกับนักศึกษาเฉพาะรายวิชาที่สนใจ มีกระบวนวิชาที่เปิดโอกาสแก่ผู้เรียนมากถึง 270 กระบวนวิชา พร้อมผู้เรียนจากหลากหลายช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สูงอายุ


การอบรมระยะสั้นเพื่อการรับรองสมรรถนะหรือสะสมหน่วยกิต การเรียนรู้ระยะสั้นเฉพาะทางเหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการอัพเดทความรู้เดิมเพิ่มเติมความรู้ใหม่ (Reskill/Upskill) เน้นการได้ความรู้ที่ตรงจุดและใช้ระยะเวลาไม่นานในการเรียนรู้ โดยมีหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ผ่านมาทั้งสิ้น 48 หลักสูตร


การเรียนออนไลน์ผ่าน CMU MOOC และ MOOC I เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตจับมือกับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) พร้อมทั้งส่วนงานอื่น ๆ สร้างหลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่ใดก็ได้ และเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดระยะเวลา มีหลักสูตรมากถึง 44 วิชา และผู้เรียนมากกว่า 1,000 คน


นอกจากนี้ยังได้มีการจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อให้ความรู้ในเรื่องที่เป็นกระแสในขณะนั้น อาทิ เปิดยุทธภพหม้อทอดไร้น้ำมันเครื่องคู่ครัวไร้เทียมทาน, สื่อ.ปลด.แอก Spread The Wings to The New Era, เที่ยวกันใหม่ Unlock The Journey เป็นต้น ยังรวมไปถึงสัมมนาออนไลน์ที่อยากให้ผู้เรียน “ล้มได้ก็ลุกได้ : Resilience The Series” โดยเป็นสัมมนาที่จะพาคนที่เคยล้มแล้วลุกจนประสบความสำเร็จ มาเล่าเรื่องราวให้แรงบันดาลใจแก่ผู้เรียนพร้อมสอดแทรกวิธีการไปสู่ความสำเร็จอย่างตรงเป้าหมาย โดยได้รับเชิญแขกพิเศษที่น่าสนใจ เช่น คุณรัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย (แพทวง Klear) คุณหยาดพิรุณ ปู่หลุ่น และคุณเฌอปราง อารีย์กุล (เฌอปราง BNK48) มีผู้เข้าถึงการฟังสัมมนาทั้งในรูปแบบออนไลน์ – ไลฟ์สด และย้อนหลังมากกว่า 150,000 คน


และอีกหนึ่งบริการการศึกษาที่วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการฟังคือ “พอดแคสต์ What’s Up Chiang Mai?” เป็นสื่อประเภทเสียงที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่ในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในจังหวัด วัฒนธรรม ตำนาน ประวัติศาสตร์ และเรื่องราวที่น่าสนใจอื่น ๆ มีผู้ฟังมากถึง 90,000 ครั้ง จากทั้งสิ้น 48 ตอน
และในปี 2564 นี้วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนสองช่วงวัยคือ วัยรุ่นและผู้สูงวัยที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของสังคม ได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันไปกับโครงการ “มีดี” ที่ต่างวัย ที่จะพาผู้เรียนเรียนรู้งานอดิเรกที่สามารถนำไปสร้างรายได้ เช่น การทำดอกไม้จากกระดาษ (Paper Craft Cutting & Flower Bouquet Workshop) การกัดสีผ้า (Bleaching Painting) เป็นต้น และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติเชิงธุรกิจ ทั้งทักษะการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า เพื่อส่งเสริมให้คนทั้งสองช่วงวัยเกิดการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มรับสมัครผู้เรียนตั้งแต่มกราคม 2564 นี้เป็นต้นไป สามารถติดตามโครงการ หลักสูตร และกิจกรรมของวิทยาลัยได้ที่ www.lifelong.cmu.ac.th หรือ LINE Official Account ที่ @CMULifelong

แกลลอรี่