ต้อนรับคณะนักวิจัยในสังกัดศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ (Rotary Peace Center) แห่งมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

12 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) คณะสังคมศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยในสังกัดศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ (Rotary Peace Center) แห่งมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ จำนวน 22 คน จาก 16 ประเทศ นำโดย อาจารย์ ดร. วิฑูรย์ วิริยะสกุลธรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ที่มาศึกษาดูงานภาคสนามในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้คำบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Forced Displacement in/to the Northern Thailand: Historical to Contemporary Context” ร่วมกับคุณวันดี สันติวุฒิเมธี ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่