การจัดประชุม mini-Symposium ระหว่างวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล กับ NATIONAL KOREA MARITIME & OCEAN UNIVERSITY

15 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

การจัดประชุม mini-Symposium ระหว่างวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล กับ NATIONAL KOREA MARITIME & OCEAN UNIVERSITY เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 261 College of Ocean Science and Engineering, KMOU โดยได้รับเกรียติจาก Prof. Dr. LIM, Sun-Young, Dean Office of International Affairs กล่าวเปิดการจัดประชุม โดยในประชุมครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนภารกิจของมหาวิทยาลัย ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนนำเสนอผลงานวิจัยของทั้งสองฝ่าย
แกลลอรี่