พิธีทำบุญครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาสำนักบริการวิชาการ มช.

10 มิถุนายน 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


 รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีและร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลบุคลากรดีเด่นของสำนักฯ ประจำปี 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่