วิศวฯ มช. เดินหน้าหารือกับบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) พร้อมผลักดันแผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมบูรณาการ

15 กุมภาพันธ์ 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) โดยผู้แทน คือ คุณสุรสิงห์ ถาวร (อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล) เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาในแผนการเรียนของ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งทางบริษัทได้มีความร่วมมือ ออกแบบแผนการเรียนร่วมกับทางแผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมบูรณาการ โดย บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำที่บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง – สถานีไฟฟ้าย่อย งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานด้านพลังงานทดแทน งานด้านอนุรักษ์พลังงาน งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม งานสื่อสารและอาณัติสัญญาณ รวมถึงเป็นผู้ลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค ในการหารือครั้งนี้ มุ่งเน้นในเรื่องของการผลักดันแผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมบูรณาการ ภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตวิศวกรเฉพาะทางในด้านพลังงานทดแทน รวมทั้งวางแผนการจัดอบรมพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในแผนการเรียนนี้โดยเฉพาะ
แกลลอรี่