ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน

11 มกราคม 2565

คณะพยาบาลศาสตร์


ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,570 บาท สังกัดงานการเงิน การคลัง และพัสดุ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ นั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตามประกาศแนบ


แกลลอรี่