การสัมมนาบรรยาย เรื่อง ยาตัวใหม่ที่ใช้ในการควบคุมการเจ็บปวดของแมว (New Drug in Cat Pain Management)

5 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “ยาตัวใหม่ที่ใช้ในการควบคุมการเจ็บปวดของแมว (New Drug in Cat Pain Management)” สำหรับเป็นข้อมูล เป็นแนวทาง ตลอดจนเป็นทางเลือกสำหรับสัตวแพทย์ในการเลือกใช้ยาเพื่อการรักษาทางด้านอายุรกรรม และศัลยกรรม โดยมี อ.สพ.ญ.กณวีร์ วาฤทธิ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า เป็นวิทยากรการบรรยาย

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการกล่าวเปิดงาน ตลอดจนร่วมพูดคุย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานด้านสัตวแพทย์ ร่วมกับ ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม (E115) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แกลลอรี่