นักศึกษาแมสคอม มช. รับรางวัลชมเชยระดับประเทศประกวดแผนการตลาด “Milketing”

22 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

     องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดโครงการ Workshop ประกวดแผนการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค ปีที่ 3 “Milketing การตลาดต่อยอด “นมไทย-เดนมาร์ค” Form Gen Z to Gen X” และประกวดทีมเชียร์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีการจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนคว้ามาได้ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชมเชยระดับประเทศและรางวัลชมเชยการประกวดทีมเชียร์ รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรจากโครงการ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศจำนวน 4 คน มีดังนี้
1. นางสาวปอวัลย์ อินทรสมใจ รหัสประจำตัวนักศึกษา 581810148
2. นายกรวีร์ เปลี่ยนศรี รหัสประจำตัวนักศึกษา 581810004
3. นายณภัทรชัย รีทาศรี รหัสประจำตัวนักศึกษา 581810070
4. นายวัชรพงษ์ พรมมี รหัสประจำตัวนักศึกษา 571610291


โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิชา ตรีโรจนานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม


ดูข้อมูลและภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Thai-DenmarkWorkshop

ข้อมูลโดย : คณะการสื่อสารมวลชน
แกลลอรี่