ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จามะรี เชียงทอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

17 ตุลาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จามะรี เชียงทอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ 
แกลลอรี่