ให้การต้อนรับ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ

2 ตุลาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ หัวหน้าศูนย์จีน-อุษาคเนย์ (CSC) และรองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องสถานการณ์การค้าและผลกระทบต่างๆจากนักท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวจีน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่