คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 7 ตำแหน่ง

26 มกราคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท ปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 41,000 บาท รายละเอียดดังแนบ 
แกลลอรี่