คุณพ่อนสิษฐ์ ป้องกัน และ ผศ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน มอบเงินบริจาคกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

26 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจากคุณพ่อนสิษฐ์ ป้องกัน และ ผศ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน พร้อมครอบครัว จากการทำบุญฌาปนกิจคุณแม่รสสวรรค์ ป้องกัน เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท สมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
แกลลอรี่