ITSC รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

5 มิถุนายน 2567

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
.
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (S4020010)
เพื่อมาปฏิบัติงานด้านการดูแลและจัดการบัญชี @cmu.ac.th ภายใต้บริการ Microsoft 365
.
สมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU – HR Recruitment)
ผ่านทางเว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/
โดยแนบเอกสารหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้น
.
หมดเขตการรับสมัคร
วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น.
.
ประกาศรายชื่อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2567
ผ่านเว็บไซต์สมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment)
.
สอบข้อเขียน
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567
เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอให้ผู้สมัครเตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาด้วย

.
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
สอบถามเพิ่มเติม 053-943806