วิศวฯ มช. ร่วมสืบสานพุทธประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564

8 กรกฎาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อสืบสานพุทธประเพณีอันดีงาม ณ ชั้น G อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 09.30 น.


นอกจากนี้ ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณพรรณี โศจิธรรมพร เลขานุการคณะฯ พร้อมผู้แทนบุคลากรได้เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 จัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี เป็นประธานเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=26463
แกลลอรี่