ผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

31 มีนาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก (VPHCAP) ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์สาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ปีที่ 2” ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
แกลลอรี่