นศ.ป.โท School of Nursing, Columbia University เข้าฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล

1 เมษายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก School of Nursing, Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุมวิลาวัณย์ เสนารัตน์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสที่เดินทางมาฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2567 ภายใต้โครงการ Global Student Clinical Experiences Program

แกลลอรี่