คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี ประจำปี 2563 และพิธีทำบุญครบรอบ 111 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย และบุรพชนคณะมนุษศาสตร์

26 สิงหาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี ประจำปี 2563 และพิธีทำบุญครบรอบ 111 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย และบุรพชนคณะมนุษศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์
แกลลอรี่