การประชุมปูเสื่อ ครั้งที่ 1/2565 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

6 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมปูเสื่อ ครั้งที่ 1/2565 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อรับฟังการชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานสายปฏิบัติในสังกัดหน่วยงานสำนักงานคณะ และแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะ ณ ห้องประชุม B402 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
แกลลอรี่