โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน

27 ตุลาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 28 และศุกร์ทึ่ 29 ตุลาคม 2564
"ขอปรับเวลาการให้บริการเป็น เวลา 08.00 - 12.00 น."
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยเป็นวัคซีนสูตรไขว้
( เข็ม 1 Sinovac + เข็ม 2 AstraZeneca )
2,000 รายต่อวัน

** กรุณานำบัตรประจำตัว
ประชาชนมาเพื่อเข้ารับบริการ **
--------------------------------
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อ call center
โทร 053-934900 และ 053-934901
(ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น.)
แกลลอรี่