รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ในโอกาส ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD

11 พฤศจิกายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ในโอกาส ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 - 2565 ผลงานหนังสือ : อัตลักษณ์เอกสาร : วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย

"ผลงานวิชาการดีเด่น" รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย หรือ TTF AWARD ประจำปี 2564-2565


สำหรับรางวัล TTF AWARD เป็นรางวัลที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบให้กับนักวิชาการไทยที่สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ตอบโจทย์ยุคสมัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาประเทศได้จริง แบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยเริ่มครั้งแรกในปี 2538 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 27 ปี

ประกาศผลการพิจารณารางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2564 - 2565


cr: https://research.tu.ac.th/ttfbookawards#content-0
แกลลอรี่