วิศวฯ มช. จัดพิธีวิษณุสักการะ ประเพณีของวิศวกรผู้สร้าง

7 ธันวาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันวิษณุสักการะ ผู้เป็นมหาเทพแห่งการสร้าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วิศวกรเคารพนับถือ ประกอบพิธีโดยพราหมณ์ พร้อมนี้เป็นโอกาสที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถวายตัวเป็นศิษย์ โดยคณาจารย์ และนายช่างเป็นผู้สวมสายมงคลแก่นักศึกษา ประธานในพิธี คือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน บุคลากร ผู้แทนนักศึกษาเก่า รวมถึงนักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธี ณ ลานพระวิษณุกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 06.30 – 09.45 น.
แกลลอรี่